Ashmoleon Museum, Oxford (so white)

Ashmoleon Museum, Oxford (so white)
Ashmoleon Museum, Oxford (so white)
  • Mixed media on magazine pages
  • 41 x 37 ins (105 x 95 cm)
  • £ SOLD
Ashmoleon Museum, Oxford (so white)
Ashmoleon Museum, Oxford (so white)